Slovarji.si
Filtri:
Peter Holozan, Amebis
splošno
albanščina, angleščina, nemščina, slovenščina
Evropska unija
Evropska unija
albanščina, angleščina, arabščina, bolgarščina, bosanščina, češčina, črnogorščina, danščina, estonščina, finščina, grščina, gruzijščina, hebrejščina, hrvaščina, islandščina, italijanščina, japonščina, kitajščina, korejščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, makedonščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, slovaščina, slovenščina, španščina, srbščina, švedščina, turščina
Lingea
splošno
angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, japonščina, kitajščina, korejščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, slovaščina, slovenščina, španščina, srbščina, švedščina, turščina, ukrajinščina, vietnamščina
Več avtorjev
splošno
angleščina > slovenščina
sodelavci ZRC SAZU
splošno
slovenščina
Sodelavci Medicinske fakultete v Ljubljani in drugi
medicina
slovenščina
Terminološka komisija Slovenskega biokemijskega društva
biokemija, molekularna biologija
angleščina > slovenščina
Vlada RS
administracija, ekonomija, farmacija, finance, informatika, kemija, kmetijstvo, obramba, okolje, pravo, tehnologija
slovenščina > angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, španščina, švedščina
Ervin Seršen in Robert Markič
elektrotehnika
angleščina, francoščina, nemščina, slovenščina
Aleksandra Rekar
splošno
slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
pravo
slovenščina
dr. Katja Bergles
splošno
angleščina, slovenščina
Lidija Šega
splošno
angleščina, slovenščina
Bernarda Mrak Kosel
strojništvo
angleščina, slovenščina
ni podatka
hrana in pijača
slovenščina
Odsek za inteligentne sisteme, Institut Jožef Stefan in društvo ACM Slovenija
informatika, računalništvo
angleščina > slovenščina
Terminološka komisija Slovenskega biokemijskega društva
biokemija, celična biologija, molekularna biologija
slovenščina > angleščina
Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani
splošno
slovenščina
Doris, Primož in dr. Božidar Debenjak
splošno
slovenščina > nemščina
NLB
bančništvo
slovenščina
Mojca Kompara
splošno
slovenščina > albanščina, angleščina, bolgarščina, češčina, esperanto, francoščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, japonščina, latinščina, madžarščina, makedonščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, španščina, srbohrvaščina, srbščina, švedščina
ni podatka
splošno
angleščina, arabščina, bolgarščina, češčina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, japonščina, kitajščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, ruščina, slovenščina, španščina, srbščina, švedščina, ukrajinščina
Javna agencija za civilno letalstvo
tehnologija
angleščina, slovenščina
sodelavci ZRC SAZU
splošno
slovenščina
Mirna Buić in Erik Toth
splošno
slovenščina
Metka Furlan
etimologija
slovenščina
sodelavci ZRC SAZU
splošno
slovenščina
PONS GmbH
splošno
slovenščina > angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, francoščina, grščina, italijanščina, latinščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, ruščina, španščina, švedščina, turščina
dr. Darja Fišer
jezikoslovje
angleščina, danščina, finščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, nemščina, slovenščina, španščina
sodelavci ZRC SAZU
splošno
slovenščina
Terminološka komisija Slovenskega biokemijskega društva
biokemija, molekularna biologija
angleščina > slovenščina
ni podatka
splošno
slovenščina
Projekt "Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja", 2008-2009, Agencija za raziskovanje RS
izobraževanje, vzgoja
slovenščina > angleščina, nemščina
Sergij Šlenc
splošno
slovenščina > italijanščina
sodelavci ZRC SAZU
splošno
slovenščina
Lidija Šega
ekonomija, poslovne vede
angleščina > slovenščina
Gjoko Nikolovski, Mojca Marič, Katja Vizjak
splošno
makedonščina > slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
avtomatika
slovenščina > angleščina
Replika
ekonomija
angleščina, italijanščina, nemščina, slovenščina
ni podatka
splošno
slovenščina > angleščina
ni podatka
splošno
slovenščina
ni podatka
strojništvo
slovenščina > angleščina
Anton Grad
splošno
francoščina > slovenščina
Peter Holozan, Amebis
splošno
slovenščina
David Limon
splošno
angleščina, slovenščina
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
splošno
slovenščina > slovenski znakovni jezik
Marko Snoj
etimologija
slovenščina
uporabniki spletnega slovarja
splošno
angleščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, nemščina, portugalščina, slovenščina, španščina
JSZT
splošno
slovenščina
ni podatka
pravo
angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, slovenščina
Akvizitor
ekonomija
slovenščina > angleščina, francoščina, italijanščina, latinščina
Lipoglavšek, M. in sod.
gozdarstvo
slovenščina
dr. Darja Fišer
medicina
angleščina, slovenščina
Simon Rigač
splošno
slovenščina > srbščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
botanika
slovenščina > angleščina, nemščina
Primož Močivnik
ekonomija
slovenščina
Geodetska uprava RS
geografija
slovenščina
Maks Pleteršnik, e-različica ZRC SAZU
splošno
slovenščina > nemščina
Evropska unija
Evropska unija
albanščina, angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, makedonščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina, srbščina, švedščina
ni podatka
informatika
angleščina, slovenščina
Dejan Razlag in Roman Marič
splošno
slovenščina
Doris, Primož in dr. Božidar Debenjak
splošno
nemščina > slovenščina
mag. Irena Jager Agius
pravo
angleščina, slovenščina
Branimir Furlan, Marjan Mahnič
obramba, vojska
slovenščina > angleščina
Drago Kladnik idr.
geografija
slovenščina
Dr. Marko Bajec idr.
informatika
slovenščina > angleščina
Darija Brinc, Tamara Derman Zadravec, Branimir Furlan, Tadeja Hafner
vojska
angleščina, slovenščina
Maja Milčinski
humanistika
slovenščina
Projekt: Sporazumevanje v slovenskem jeziku
splošno
slovenščina
Sintia Marič
konjeništvo, šport
angleščina > slovenščina
Peter Holozan, Amebis
biologija, botanika, zoologija
angleščina, latinščina, nemščina, slovenščina
Patrick Jouannes
splošno
francoščina, slovenščina
Marino Pavletič
matematika
slovenščina > angleščina
Helena Plahuta
šport
slovenščina > angleščina, francoščina
Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku", 2008-2013, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
splošno
slovenščina
ZRC SAZU idr.
vojska
slovenščina
ni znan
filozofija
slovenščina
Zdenko Borovka
splošno
slovenščina
ni podatka
medicina
slovenščina
Slovenska vojska, več avtorjev
vojska
nemščina, slovenščina
Sergij Šlenc
splošno
italijanščina > slovenščina
ELES
elektrotehnika
slovenščina
Matjaž Gams
informatika
angleščina, slovenščina
Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani
splošno
slovenščina
Vesna Mikolič, Maja Smotlak, Klara Šumenjak, Jana Volk, Mojca Kompara, Martina Rodela, Elena Šverko, Jernej Vičič
turizem
slovenščina > angleščina
Kozma Ahačič, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jožica Narat, France Novak
zgodovina
slovenščina
SOVA
policija, varnost
slovenščina > angleščina
Elektrotehniška zveza Slovenije
elektrotehnika
slovenščina
EMITEL
medicina
angleščina, arabščina, bengalščina, bolgarščina, češčina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, gruzijščina, hrvaščina, italijanščina, japonščina, kitajščina, korejščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malajščina, nemščina, perzijščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, slovenščina, španščina, švedščina, tajščina, turščina
dr. Mojca Kompara Lukančič
jezikoslovje
angleščina > amharščina, arabščina, češčina, francoščina, hebrejščina, italijanščina, makedonščina, nemščina, perzijščina, poljščina, ruščina, španščina, švedščina
Sancin, Dušan
glasba
slovenščina > francoščina, italijanščina, nemščina
ni podatka
naravoslovje
slovenščina
ni znan
jezikoslovje
slovenščina
Vilko Novak
zgodovina
slovenščina
Tatjana Omerzel
arhitektura
angleščina, francoščina, italijanščina, latinščina, nemščina, slovenščina
Majda Gregorka, Vlado Barabaš
strojništvo
nemščina > slovenščina
Terminološka komisija Slovenskega mikrobiološkega društva (TK SMD)
imunologija, mikrobiologija
slovenščina
Vanda Rebolj
družboslovje, informatika, izobraževanje, poslovne vede, računalništvo
slovenščina > angleščina
Alenka Pirman
splošno
nemščina, slovenščina
Jana Kavčič
splošno
slovenščina
Marta Trobec in Alenka Pirc
šport
angleščina, slovenščina
Peter Holozan, Amebis
splošno
albanščina, angleščina, nemščina, slovenščina
Ivan Kanič, Zvonka Leder, Majda Ujčič, Polona Vilar, Gorazd Vodeb
bibliotekarstvo, informacijska znanost, knjigarstvo
slovenščina
Andreja Žele
splošno
slovenščina
dr. Andrej Paulin
materiali, metalurgija
slovenščina > angleščina, nemščina
Primož Jakopin, ZRS SAZU
splošno
slovenščina
Društvo za domače raziskave
splošno
slovenščina
mag. Krešimir Bakič, prof. dr. Ferdinand Gubina, prof. dr. Anton Ogorelec, mag. Marko Senčar, Jože Unk, prof. dr. Jože Voršič, prof. dr. Rajko Pirnat (pravo) in prof. dr. Ivan Ribnikar (ekonomija)
elektrotehnika
angleščina, slovenščina
Directorate-General for Education and Culture
izobraževanje
angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, galicijščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina
Anton Grad
splošno
slovenščina > španščina
European Union, 2016
splošno
angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latinščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina
Carpe diem, d.o.o., Kranj in Računovodja.s d.o.o.
ekonomija
angleščina, hrvaščina, italijanščina, nemščina, slovenščina
Majda Gregorka
avtomobilizem
nemščina > slovenščina
MZ, JAZMP, ZZZS in NIJZ
medicina
slovenščina
Microsoft
informatika
angleščina, slovenščina
dr. Darja Fišer
turizem
angleščina, slovenščina
ni podatka
splošno
slovenščina
Mojca Kompara Lukančič
kozmetika
slovenščina > angleščina
Danijela Birko, Bojan Dintinjana, Dunja Fabjan, Andreja Gomboc, Vid Iršič, Jure Japelj, Sonja Jejčič, Angela Kochoska, Drejc Kopač, Janez Kos, Uroš Kostić, Gal Matijevič, Herman Mikuž, Pavla Razinger, Gregor Traven, Tomaž Zwitter, Maruška Žerjal
astronomija, fizika, optika
angleščina > slovenščina
sodelavci ZRC SAZU
splošno
slovenščina
ZBS
ekonomija
angleščina, slovenščina
ni znan
film
slovenščina
Irena Orel
fotografija
angleščina > slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
farmacija
slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
gledališče
slovenščina > angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina
EuroTermBank Consortium
Evropska unija
angleščina, baskovščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, ferščina, finščina, francoščina, galicijščina, grščina, hrvaščina, irščina, islandščina, italijanščina, kitajščina, latinščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina
InternationalElectrotechnicalCommission
elektrotehnika
arabščina, češčina, finščina, italijanščina, japonščina, kitajščina, korejščina, nemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, ruščina, slovenščina, španščina, srbščina, švedščina
Franc Kuzmič
splošno
slovenščina
Branimir Furlan, Marjan Mahnič
obramba, vojska
angleščina > slovenščina
Marina Brezer
jezikoslovje
romščina, slovenščina
Viktor Jesenik, Narcis Dembskij
splošno
slovenščina > francoščina
Jože Stabej, e-različica ZRC SAZU
splošno, zgodovina
slovenščina > latinščina
Katja Benevol Gabrijelčič
ekonomija
angleščina, slovenščina
dr. Ivan Turk
ekonomija
slovenščina
Dejan Murko
ekonomija
slovenščina
Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov
ekonomija
slovenščina > angleščina
dr. Valentina Prevolnik Rupel, Biserka Simčič, dr. Eva Turk
medicina
slovenščina > angleščina
Sami Kiesiläinen
splošno
angleščina, češčina, danščina, esperanto, estonščina, finščina, francoščina, hrvaščina, islandščina, italijanščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, slovenščina, španščina, švedščina
ni znan
skavti
slovenščina > angleščina
dr. Janko Muršak
izobraževanje
slovenščina > angleščina
Anton Grad
splošno
španščina > slovenščina
Tjaša Kuerpick
tehnika
nemščina > slovenščina
Irina Makarova Tominec, Neža Zupančič Logar, Marina Jajić Novogradec, Svetlana Smirnova
splošno
ruščina > slovenščina
Marko Snoj, ZRC SAZU
zgodovina
slovenščina
ni podatka
splošno
angleščina, slovenščina
Nedeljko Grabant
tehnologija
angleščina, slovenščina
Simon Rigač
splošno
srbščina > slovenščina
ni podatka
splošno
italijanščina > slovenščina
Fakulteta za družbene vede
vojska
slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
čebelarstvo
slovenščina > angleščina, nemščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
gorništvo, planinstvo
slovenščina > angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina
Vitago
ekonomija
slovenščina
Oliver Heidelbach
film
albanščina, angleščina, brazilščina, danščina, finščina, francoščina, hrvaščina, islandščina, italijanščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, ruščina, slovenščina, španščina, srbščina, švedščina, turščina
ni podatka
humanistika
slovenščina > angleščina, francoščina, nemščina
Bernarda Mrak Kosel
strojništvo
angleščina > slovenščina
Tatjana Plevnik, Andrej Žižmond, Saša Ambrožič Deleja, Tanja Taštanoska, Barbara Kresal Sterniša, Borut Dobnikar in sodelavci
izobraževanje, vzgoja
slovenščina > angleščina
Vladimir Dumka
splošno
slovenščina > ukrajinščina
Janez Erat
splošno
furlanski > slovenščina
Oddelek za azijske študije na Univerzi v Ljubljani in Odsek za tehnologije znanja Instituta "Jožef Stefan"
splošno
japonščina, slovenščina
http://www.frazemi.com/prijava.php?jezik=SLV
splošno
slovenščina > angleščina, italijanščina, nemščina, španščina
ni podatka
splošno
slovenščina
Inštitut za neionizirna sevanja
medicina
slovenščina > angleščina
Microsoft
informatika
slovenščina
Istrabenz
strojništvo
slovenščina
Snaga MB
okolje
slovenščina
Drago Kladnik, Drago Perko
geografija
slovenščina
Andreja Žele, ZRC SAZU
splošno
slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
smučanje, šport
slovenščina > angleščina, nemščina
Mario Gregori
čebelarstvo, oljkarstvo, sirarstvo, vinarstvo, vinogradništvo, zelenjadarstvo
italijanščina, slovenščina
Franc Ločniškar
biologija, zootehnika
slovenščina
Europass
izobraževanje
angleščina, francoščina, grščina, hrvaščina, islandščina, italijanščina, litovščina, nemščina, norveščina, portugalščina, romščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina, turščina
Več avtorjev
splošno
slovenščina > angleščina
Katja Stojanović
igralništvo
angleščina > slovenščina
Jerica Atelšek
jadranje, navtika, pomorstvo, šport
slovenščina > angleščina, španščina
Darja Mihelič
splošno
latinščina > angleščina, slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
geologija
slovenščina
ni podatka
splošno
slovenščina > angleščina, baskovščina, francoščina, galicijščina, italijanščina, katalonščina, nemščina, portugalščina, španščina
Ministrstvo za javno upravo
interoperabilnost
slovenščina
Generalni sekretariat Vlade RS Sektor za prevajanje
Evropska unija
slovenščina > angleščina, francoščina
ni podatka
informatika
slovenščina
Laboratorij za telekomunikacije
telekomunikacije
angleščina, slovenščina
ni podatka
ekonomija
slovenščina > angleščina
Geodetska uprava RS
geografija
angleščina, slovenščina
ni podatka
uporabna umetnost
slovenščina > angleščina
Jelena Grazio
glasba
hrvaščina, slovenščina
EK
Evropska unija
slovenščina
Irina Makarova Tominec, Neža Zupančič Logar, Valerija Lah Peternel
splošno
slovenščina > ruščina
Andreja Skarlovnik Ziherl, Špela Omahen Regovc, Mojca Krečič in drugi avtorji
splošno
slovenščina > angleščina
sodelavci ZRC SAZU
splošno
slovenščina
Vladimir Dumka
splošno
ukrajinščina > slovenščina
Janez Keber, ZRC SAZU
splošno
slovenščina
Tjaša Toni
cvetličarstvo
angleščina, nemščina, slovenščina
Nejc Jogan
botanika
slovenščina
Jančar, Tomaž; Bračko, Franc; Grošelj, Peter; Mihelič, Tomaž; Tome, Davorin; Trilar, Tomi; Vrezec, Al
ornitologija
angleščina, latinščina, slovenščina
MDDSZ
medicina
angleščina, slovenščina
Majda Gregorka, Vlado Barabaš
strojništvo
slovenščina > nemščina
ni podatka
telekomunikacije
slovenščina > angleščina
ni podatka
geografija
nemščina, slovenščina
Slovensko rodoslovno društvo
splošno
latinščina, nemščina, slovenščina
Katja Benevol Gabrijelčič
varnost
angleščina, slovenščina
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
splošno
slovenščina
ni znan
film
slovenščina
Anton Dokler
splošno
grščina > slovenščina
Carlo Mucci in Marjeta Humar
elektronika, elektrotehnika, telekomunikacije
slovenščina > italijanščina
sodelavci ZRC SAZU
splošno
slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
geografija
slovenščina
FURS
biologija
angleščina, francoščina, slovenščina
Irena Bačlija idr.
uprava
slovenščina
Directorate-General for Education and Culture
izobraževanje
angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, galicijščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina
EURYDICE
izobraževanje
angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, galicijščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina
dr. Mojca Kompara
splošno
slovenščina > angleščina, francoščina, italijanščina, latinščina, nemščina, španščina
ni podatka
glasba
italijanščina, nemščina, slovenščina
ni podatka
medicina
slovenščina
Vesna Lešnik Štefotič, Živa Rant
medicina
slovenščina
Petra Finžgar
okolje
nemščina, slovenščina
Zlobec, Mojca in Šegan, Vojin
transport
slovenščina
Anka Rojs
transport
angleščina, slovenščina
Vlasta Deželak, Nataša Simonovič Bakoš, Mateja Švab
vojska
angleščina, slovenščina
Vlasta Deželak, mag. Nataša Simonovič Bakoš
vojska
nemščina, slovenščina
ni podatka
splošno
angleščina, slovenščina
ni podatka
splošno
slovenščina
Helena Krašovec Smolnikar
zavarovalništvo
angleščina > slovenščina
Področni strokovnjaki Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske
obramba, vojska
slovenščina > angleščina, francoščina
Ivan Kanič, Zlata Dimec, Polona Vilar
bibliotekarstvo, informacijska znanost, knjigarstvo
angleščina > slovenščina
Miran Hladnik in Toussaint Hočevar
splošno, turizem
angleščina, slovenščina
Barbara Vilhar
botanika
angleščina, slovenščina
Terminološka komisija Statističnega društva Slovenije
statistika
angleščina, slovenščina
Matej Kovačič
statistika
slovenščina
ni podatka
informatika
angleščina, slovenščina
ni podatka
šport
angleščina, slovenščina
ni podatka
tehnologija
angleščina, slovenščina
Vlasta Deželak, Nataša Simonovič Bakoš, Mateja Švab
vojska
angleščina, slovenščina
Geodetska uprava RS
geografija
slovenščina
ni podatka
splošno
slovenščina
Več avtorjev
splošno
angleščina > slovenščina
Sandra Klemenčič
geografija
slovenščina > angleščina
Mojca Kompara Lukančič
splošno
slovenščina
Vladimir Dumka
splošno
slovenščina > hrvaščina
Nataša Logar, Dejan Verčič (glavna urednika)
odnosi z javnostmi
angleščina > slovenščina
sodelavci ZRC SAZU
lingvistika, narečje
slovenščina
Darja Fišer
fizika
angleščina, slovenščina
Zbornica upraviteljev Slovenije
splošno
slovenščina
Irena Bačlija
ekonomija
slovenščina
Katja Benevol Gabrijelčič
promet
angleščina, slovenščina
ni podatka
izobraževanje
slovenščina
EURYDICE
izobraževanje
angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, galicijščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina
Natura 2000
okolje
slovenščina
mag. Janez Toplišek
informatika
angleščina, nemščina, slovenščina
Športno društvo Aktivček
šport
japonščina, slovenščina
Katja Benevol Gabrijelčič
šport
angleščina, slovenščina
Slovenska vojska
vojska
slovenščina
Kološa, Maja
humanistika
angleščina, nemščina, slovenščina
Klementina Možina
splošno
slovenščina > angleščina
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje
gerontologija
slovenščina
ni znan
fizika
slovenščina
Karmen Kenda-Jež, ZRC SAZU
oblačila
slovenščina
Jasmina Markič, Marija Uršula Geršak, Petra Novak
splošno
španščina > slovenščina
Fakulteta za šport
šport
slovenščina
Miran Špelič, Bogdan Kolar
religija, teologija
angleščina > francoščina, italijanščina, slovenščina
Ljudmila Bokal
klekljarstvo, rokodelstvo
slovenščina
Anita Srebnik
splošno
nizozemščina > slovenščina
Tone Škarja in Matjaž Šerkezi
alpinizem
slovenščina
Blaženka Košmelj
statistika
angleščina, slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
glasba
slovenščina > angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
uporabna umetnost
slovenščina
Peter Weiss, ZRC SAZU
narečje
slovenščina
Petra Povšnar
astronomija
angleščina, slovenščina
ni podatka
farmacija
slovenščina
Dragan Milosavljevič
naravoslovje
angleščina, slovenščina
Focus - društvo za sonaraven razvoj
okolje
angleščina, slovenščina
Darja Smrečnik, Matej Gorišek
tehnologija
slovenščina
Agencija za pošto in elektronske komunikacije
telekomunikacije
angleščina, slovenščina
Laboratorij za sevanje in optiko
telekomunikacije
angleščina, slovenščina
dr. Johann Pečnik, Avstrijska zvezna vojska
vojska
nemščina, slovenščina
ni podatka
geografija
angleščina, slovenščina
Inštitut Antona Trstenjaka
medicina
slovenščina > angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina
Tina Vidmar
splošno
nemščina, slovenščina
Anja Koletnik in Evan Ana Grm
transspolnost
slovenščina
Hybášek, Vojteh
glasba
italijanščina, nemščina, slovenščina
Sest. in ur. Mojca M. Hočevar
gledališče
slovenščina > angleščina
Mojca Kompara Lukančič
splošno
albanščina, angleščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, latinščina, nemščina, slovenščina, španščina
Tarita Sirk
film
angleščina > slovenščina
Polona Mertelj, Barbara Müller, Lorena Dobrila in Greta Rihtar
biologija, živalstvo, zoologija
latinščina > angleščina, slovenščina
Rok Sorta
pomorstvo
slovenščina > angleščina
Eva Sicherl in Andreja Žele
jezikoslovje
slovenščina > angleščina
Mica Petrič
splošno
slovenščina > esperanto
Ivan Tominec, ZRC SAZU
narečje
slovenščina
Barbara Ivančič Kutin, ZRC SAZU
narečje
slovenščina
Franc Smrke
okolje
angleščina, nemščina, slovenščina
mag. Janez Toplišek
informatika
slovenščina
ni podatka
splošno
angleščina, slovenščina
Jerica Snoj, Martin ahlin, Branka Lazar, Zvonka Praznik, ZRC SAZU
splošno
slovenščina
Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani
socialno delo
slovenščina
Vladimir Dumka
splošno
hrvaščina > slovenščina
Mojca M. Hočevar
splošno
slovenščina > nemščina
Barbara Pihler Ciglič, Branka Kalenić Ramšak, Marjeta Drobnič
splošno
slovenščina > španščina
Jelena Panić Grazio
glasba
hrvaščina > slovenščina
Brigita Yartz
kulinarika
slovenščina > angleščina
Živa Deu, Tanja Fajfar, Miha Jeršek, Silvo Pivk, Maja Štembal Capuder, Damjan Švara, Mojca Žagar Karer
kamnarstvo
slovenščina
Ana Brunčič, Matej Fischinger, Lucija Hanžič, Vojko Kilar, Aljoša Šajna, Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer
gradbeništvo
slovenščina > angleščina, nemščina
Lena Holmqvist
splošno
švedščina > slovenščina
Domen Krvina, ZRC SAZU
splošno
slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
urbanistika
slovenščina > angleščina
Stan Sraka
splošno
angleščina, slovenščina
Euabc
Evropska unija
slovenščina
Igor Jenčič
fizika
angleščina, slovenščina
Primož Rožman in Mojca Jež,
medicina
slovenščina > angleščina
EEA
okolje
slovenščina
Moderna galerija
umetnost
angleščina, slovenščina
Sest. in ur. Mojca M. Hočevar
gledališče
angleščina > slovenščina
Vesna Levašič, Ingrid Milošev, Rihard Trebše
materiali, medicina, ortopedija, tribologija
angleščina > slovenščina
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
antropologija, etnomuzikologija, folkloristika, zvonoslovje
slovenščina > angleščina
Petra Finžgar
okolje, okoljevarstvo
slovenščina > nemščina
Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage, Austrian Academy of Sciences
arheologija
angleščina, hrvaščina, madžarščina, nemščina, slovenščina
Ljudmila Bokal
splošno
slovenščina
Viktor Jesenik, Narcis Dembskij
splošno
slovenščina > francoščina
Marko Snoj
jezikoslovje
slovenščina
Hipolit Novomeški
jezikoslovje
slovenščina > latinščina, nemščina
dr. Janez K. Lapajne
seizmologija
slovenščina > angleščina
Radovan Zupanc
splošno
portugalščina > slovenščina
Radovan Zupanc
splošno
slovenščina > portugalščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
gemologija
slovenščina > angleščina
Jože Gregorič, ZRC SAZU
narečje
slovenščina
Centralna ekonomska knjižnica
splošno
slovenščina
Sest. in ur. Mojca M. Hočevar
gledališče
nemščina > slovenščina
Sest. in ur. Mojca M. Hočevar
gledališče
slovenščina > nemščina
Bibliotekarska terminološka komisija
bibliotekarstvo, informacijska znanost, knjigarstvo
angleščina > slovenščina
Slavko Malnar
splošno
slovenščina > hrvaščina
Tereza Gosar, Jožica Koder, David Ahačič, Boris Kuburič
splošno
slovenščina
DZS d.d.
splošno
angleščina > slovenščina
Doris Debenjak, Božidar Debenjak, Primož Debenjak
splošno
slovenščina > nemščina
ZRC SAZU, FU UL
finance
slovenščina > angleščina, hrvaščina
Matej Meterc
jezikoslovje
slovenščina
Andreja Žele
jezikoslovje
slovenščina
Neža Tanko, Anica Mohar
splošno
slovenščina
Darjo Žižmond
splošno
slovenščina
Anton Grad
splošno
francoščina > slovenščina
DZS d.d.
splošno
slovenščina > angleščina
Simon Rigač
splošno
srbščina > slovenščina
Anton Grad, Henry Leeming
splošno
slovenščina > angleščina
Gjoko Nikolovski
splošno
slovenščina > makedonščina
Gjoko Nikolovski
splošno
slovenščina > srbščina
Janko Jurančič
splošno
slovenščina > srbohrvaščina
Anton Grad
splošno
slovenščina > španščina
Janko Jurančič
splošno
srbohrvaščina > slovenščina
Anton Grad
splošno
španščina > slovenščina
Anton Grad, Božena Škrlj, Nada Vitorovič
splošno
angleščina > slovenščina
Sergij Šlenc
splošno
italijanščina > slovenščina
Sergij Šlenc
splošno
slovenščina > italijanščina
Eva Sicherl in Andreja Žele
jezikoslovje
angleščina > slovenščina
Skupina avtorjev
družboslovje
slovenščina > angleščina, nemščina
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
policija, pravo, varnost, vojska
angleščina > slovenščina
Mojca Kompara Lukančič
policija, pravo, varnost, vojska
angleščina > slovenščina
Biljana Božinovski
borzništvo
slovenščina > angleščina
Skupina avtorjev
informatika, računalništvo
slovenščina > angleščina
Simon Rigač
splošno
slovenščina > srbščina
Število zadetkov: 356