Slovarji.si
Filtri:
Evropska unija
Evropska unija
albanščina, angleščina, arabščina, bolgarščina, bosanščina, češčina, črnogorščina, danščina, estonščina, finščina, grščina, gruzijščina, hebrejščina, hrvaščina, islandščina, italijanščina, japonščina, kitajščina, korejščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, makedonščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, slovaščina, slovenščina, španščina, srbščina, švedščina, turščina
Lingea
splošno
angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, japonščina, kitajščina, korejščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, slovaščina, slovenščina, španščina, srbščina, švedščina, turščina, ukrajinščina, vietnamščina
Več avtorjev
splošno
angleščina > slovenščina
sodelavci ZRC SAZU
splošno
slovenščina
Terminološka komisija Slovenskega biokemijskega društva
biokemija, molekularna biologija
angleščina > slovenščina
Peter Holozan, Amebis
splošno
albanščina, angleščina, nemščina, slovenščina
Ervin Seršen in Robert Markič
elektrotehnika
angleščina, francoščina, nemščina, slovenščina
Sodelavci Medicinske fakultete v Ljubljani in drugi
medicina
slovenščina
Vlada RS
administracija, ekonomija, farmacija, finance, informatika, kemija, kmetijstvo, obramba, okolje, pravo, tehnologija
slovenščina > angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, španščina, švedščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
pravo
slovenščina
dr. Katja Bergles
splošno
angleščina, slovenščina
ni podatka
hrana in pijača
slovenščina
Aleksandra Rekar
splošno
slovenščina
Lidija Šega
splošno
angleščina, slovenščina
Bernarda Mrak Kosel
strojništvo
angleščina, slovenščina
Terminološka komisija Slovenskega biokemijskega društva
biokemija, celična biologija, molekularna biologija
slovenščina > angleščina
Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani
splošno
slovenščina
Odsek za inteligentne sisteme, Institut Jožef Stefan in društvo ACM Slovenija
informatika, računalništvo
angleščina > slovenščina
Doris, Primož in dr. Božidar Debenjak
splošno
slovenščina > nemščina
NLB
bančništvo
slovenščina
Javna agencija za civilno letalstvo
tehnologija
angleščina, slovenščina
sodelavci ZRC SAZU
splošno
slovenščina
Mirna Buić in Erik Toth
splošno
slovenščina
sodelavci ZRC SAZU
splošno
slovenščina
Terminološka komisija Slovenskega biokemijskega društva
biokemija, molekularna biologija
angleščina > slovenščina
ni podatka
splošno
angleščina, arabščina, bolgarščina, češčina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, japonščina, kitajščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, ruščina, slovenščina, španščina, srbščina, švedščina, ukrajinščina
dr. Darja Fišer
jezikoslovje
angleščina, danščina, finščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, nemščina, slovenščina, španščina
Marko Razpet
splošno
slovenščina
Mojca Kompara
splošno
slovenščina > albanščina, angleščina, bolgarščina, češčina, esperanto, francoščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, japonščina, latinščina, madžarščina, makedonščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, španščina, srbohrvaščina, srbščina, švedščina
sodelavci ZRC SAZU
splošno
slovenščina
Metka Furlan
etimologija
slovenščina
ni znan
geodezija, gradbeništvo
slovenščina
Gjoko Nikolovski, Mojca Marič, Katja Vizjak
splošno
makedonščina > slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
avtomatika
slovenščina > angleščina
PONS GmbH
splošno
slovenščina > angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, francoščina, grščina, italijanščina, latinščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, ruščina, španščina, švedščina, turščina
ni podatka
splošno
slovenščina
Projekt "Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja", 2008-2009, Agencija za raziskovanje RS
izobraževanje, vzgoja
slovenščina > angleščina, nemščina
Replika
ekonomija
angleščina, italijanščina, nemščina, slovenščina
sodelavci ZRC SAZU
splošno
slovenščina
Sergij Šlenc
splošno
slovenščina > italijanščina
ni podatka
splošno
slovenščina
ni podatka
strojništvo
slovenščina > angleščina
Tomaž Bartol
zoologija
albanščina, angleščina, baskovščina, beloruščina, bolgarščina, bretonščina, češčina, danščina, esperanto, estonščina, ferščina, finščina, francoščina, frizijščina, furlanski, galicijščina, grščina, hrvaščina, irščina, islandščina, italijanščina, jidiš, katalonščina, kornijščina, ladinščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, makedonščina, malteščina, mánščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, okcitanščina, poljščina, portugalščina, retoromanščina, romščina, romunščina, ruščina, samijščina, sardinščina, škótščina, slovaščina, slovenščina, španščina, srbščina, švedščina, turščina, ukrajinščina, valižanščina
Primož Močivnik
ekonomija
slovenščina
Fakulteta za matematiko in fiziko
matematika
angleščina > slovenščina
Shartec
strojništvo
angleščina, italijanščina, slovenščina
ni podatka
pravo
angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, slovenščina
Anton Grad
splošno
francoščina > slovenščina
Marko Snoj
etimologija
slovenščina
Simon Rigač
splošno
slovenščina > srbščina
Maks Pleteršnik, e-različica ZRC SAZU
splošno
slovenščina > nemščina
uporabniki spletnega slovarja
splošno
angleščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, nemščina, portugalščina, slovenščina, španščina
David Limon
splošno
angleščina, slovenščina
JSZT
splošno
slovenščina
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
splošno
slovenski znakovni jezik
Dejan Razlag in Roman Marič
splošno
slovenščina
Lidija Šega
ekonomija, poslovne vede
angleščina > slovenščina
ni podatka
splošno
slovenščina > angleščina
Akvizitor
ekonomija
slovenščina > angleščina, francoščina, italijanščina, latinščina
ZPIZ
statistika
angleščina, slovenščina
ni podatka
pravo
slovenščina
dr. Darja Fišer
medicina
angleščina, slovenščina
ni podatka
informatika
angleščina, slovenščina
Geodetska uprava RS
geografija
slovenščina
Maja Milčinski
humanistika
slovenščina
Sintia Marič
konjeništvo, šport
angleščina > slovenščina
Evropska unija
Evropska unija
albanščina, angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, makedonščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina, srbščina, švedščina
Fakulteta za matematiko in fiziko
fizika
angleščina > slovenščina
Peter Holozan, Amebis
biologija, botanika, zoologija
angleščina, latinščina, nemščina, slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
botanika
slovenščina > angleščina, nemščina
Branimir Furlan, Marjan Mahnič
obramba, vojska
slovenščina > angleščina
ni znan
jezikoslovje
slovenščina
Andreja Žele
splošno
slovenščina
LGB
geodezija
slovenščina
Dr. Marko Bajec idr.
informatika
slovenščina > angleščina
Helena Plahuta
šport
slovenščina > angleščina, francoščina
dr. Mojca Kompara Lukančič
jezikoslovje
angleščina > amharščina, arabščina, češčina, francoščina, hebrejščina, italijanščina, makedonščina, nemščina, perzijščina, poljščina, ruščina, španščina, švedščina
Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku", 2008-2013, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
splošno
slovenščina
Vesna Mikolič, Maja Smotlak, Klara Šumenjak, Jana Volk, Mojca Kompara, Martina Rodela, Elena Šverko, Jernej Vičič
turizem
slovenščina > angleščina
Elektrotehniška zveza Slovenije
elektrotehnika
slovenščina
Slovenska vojska, več avtorjev
vojska
nemščina, slovenščina
Peter Holozan, Amebis
splošno
slovenščina
Peter Holozan, Amebis
splošno
albanščina, angleščina, nemščina, slovenščina
Patrick Jouannes
splošno
francoščina, slovenščina
ni znan
filozofija
slovenščina
Vilko Novak
zgodovina
slovenščina
Alenka Pirman
splošno
nemščina, slovenščina
Lipoglavšek, M. in sod.
gozdarstvo
slovenščina
mag. Irena Jager Agius
pravo
angleščina, slovenščina
ELES
elektrotehnika
slovenščina
ekipa FS
ekonomija
slovenščina
Projekt: Sporazumevanje v slovenskem jeziku
splošno
slovenščina
Ivan Kanič, Zvonka Leder, Majda Ujčič, Polona Vilar, Gorazd Vodeb
bibliotekarstvo, informacijska znanost, knjigarstvo
slovenščina
European Union, 2016
splošno
angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latinščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina
Majda Gregorka
avtomobilizem
nemščina > slovenščina
Primož Jakopin, ZRS SAZU
splošno
slovenščina
Jana Kavčič
splošno
slovenščina
Marino Pavletič
matematika
slovenščina > angleščina
Sancin, Dušan
glasba
slovenščina > francoščina, italijanščina, nemščina
Matjaž Gams
informatika
angleščina, slovenščina
Eurosea d. o. o.
transport
angleščina, slovenščina
ZRC SAZU idr.
vojska
slovenščina
Vanda Rebolj
družboslovje, informatika, izobraževanje, poslovne vede, računalništvo
slovenščina > angleščina
Zdenko Borovka
splošno
slovenščina
sodelavci ZRC SAZU
splošno
slovenščina
Kozma Ahačič, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jožica Narat, France Novak
zgodovina
slovenščina
Evropska unija
Evropska unija
angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina
Nada Vukadinovič
kemija
angleščina, slovenščina
EMITEL
medicina
angleščina, arabščina, bengalščina, bolgarščina, češčina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, gruzijščina, hrvaščina, italijanščina, japonščina, kitajščina, korejščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malajščina, nemščina, perzijščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, slovenščina, španščina, švedščina, tajščina, turščina
MZ, JAZMP, ZZZS in NIJZ
medicina
slovenščina
Majda Gregorka, Vlado Barabaš
strojništvo
nemščina > slovenščina
Drago Kladnik idr.
geografija
slovenščina
Terminološka komisija Slovenskega mikrobiološkega društva (TK SMD)
imunologija, mikrobiologija
slovenščina
dr. Andrej Paulin
materiali, metalurgija
slovenščina > angleščina, nemščina
Skupina Simič in partnerji
ekonomija
slovenščina
Ž. Turk in D. Kogoj
geodezija
angleščina, nemščina, slovenščina
Directorate-General for Education and Culture
izobraževanje
angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, galicijščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina
Polona Burnik, Žiga Koselj, Matija Podhraški, Sebastjan Šivic
splošno
slovenščina
Darija Brinc, Tamara Derman Zadravec, Branimir Furlan, Tadeja Hafner
vojska
angleščina, slovenščina
Doris, Primož in dr. Božidar Debenjak
splošno
nemščina > slovenščina
Anton Grad
splošno
slovenščina > španščina
Mojca Kompara Lukančič
kozmetika
slovenščina > angleščina
Marko Snoj, ZRC SAZU
zgodovina
slovenščina
ni podatka
naravoslovje
slovenščina
dr. Darja Fišer
turizem
angleščina, slovenščina
Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani
splošno
slovenščina
Sergij Šlenc
splošno
italijanščina > slovenščina
Simon Rigač
splošno
srbščina > slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
čebelarstvo
slovenščina > angleščina, nemščina
Carpe diem, d.o.o., Kranj in Računovodja.s d.o.o.
ekonomija
angleščina, hrvaščina, italijanščina, nemščina, slovenščina
Tatjana Omerzel
arhitektura
angleščina, francoščina, italijanščina, latinščina, nemščina, slovenščina
Nada Vukadinovič
kemija
angleščina, slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
farmacija
slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
gorništvo, planinstvo
slovenščina > angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina
SOVA
policija, varnost
slovenščina > angleščina
dr. Ivan Turk
ekonomija
slovenščina
Vitago
ekonomija
slovenščina
Branimir Furlan, Marjan Mahnič
obramba, vojska
angleščina > slovenščina
Geodetska uprava RS
geografija
slovenščina
Sami Kiesiläinen
splošno
angleščina, češčina, danščina, esperanto, estonščina, finščina, francoščina, hrvaščina, islandščina, italijanščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, slovenščina, španščina, švedščina
Nedeljko Grabant
tehnologija
angleščina, slovenščina
Marina Brezer
jezikoslovje
romščina, slovenščina
ni znan
film
slovenščina
dr. Janko Muršak
izobraževanje
slovenščina > angleščina
Danijela Birko, Bojan Dintinjana, Dunja Fabjan, Andreja Gomboc, Vid Iršič, Jure Japelj, Sonja Jejčič, Angela Kochoska, Drejc Kopač, Janez Kos, Uroš Kostić, Gal Matijevič, Herman Mikuž, Pavla Razinger, Gregor Traven, Tomaž Zwitter, Maruška Žerjal
astronomija, fizika, optika
angleščina > slovenščina
Andreja Žele, ZRC SAZU
splošno
slovenščina
Fakulteta za družbene vede
vojska
slovenščina
mag. Krešimir Bakič, prof. dr. Ferdinand Gubina, prof. dr. Anton Ogorelec, mag. Marko Senčar, Jože Unk, prof. dr. Jože Voršič, prof. dr. Rajko Pirnat (pravo) in prof. dr. Ivan Ribnikar (ekonomija)
elektrotehnika
angleščina, slovenščina
Dejan Murko
ekonomija
slovenščina
ni podakta
ekonomija
slovenščina
Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov
ekonomija
slovenščina > angleščina
Matjaž Intihar
fotografija
slovenščina
ni podatka
splošno
slovenščina
ni podatka
medicina
slovenščina
ni podatka
telekomunikacije
slovenščina > angleščina
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
splošno
slovenščina
ni znan
skavti
slovenščina > angleščina
Anton Grad
splošno
španščina > slovenščina
Tjaša Kuerpick
tehnika
nemščina > slovenščina
Irina Makarova Tominec, Neža Zupančič Logar, Marina Jajić Novogradec, Svetlana Smirnova
splošno
ruščina > slovenščina
Irena Orel
fotografija
angleščina > slovenščina
sodelavci ZRC SAZU
splošno
slovenščina
Darja Mihelič
splošno
latinščina > angleščina, slovenščina
Tatjana Plevnik, Andrej Žižmond, Saša Ambrožič Deleja, Tanja Taštanoska, Barbara Kresal Sterniša, Borut Dobnikar in sodelavci
izobraževanje, vzgoja
slovenščina > angleščina
Jože Stabej, e-različica ZRC SAZU
splošno, zgodovina
slovenščina > latinščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
gledališče
slovenščina > angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina
Oddelek za azijske študije na Univerzi v Ljubljani in Odsek za tehnologije znanja Instituta "Jožef Stefan"
splošno
japonščina, slovenščina
ni podatka
splošno
slovenščina > angleščina, baskovščina, francoščina, galicijščina, italijanščina, katalonščina, nemščina, portugalščina, španščina
Generalni sekretariat Vlade RS Sektor za prevajanje
Evropska unija
slovenščina > angleščina, francoščina
InternationalElectrotechnicalCommission
elektrotehnika
arabščina, češčina, finščina, italijanščina, japonščina, kitajščina, korejščina, nemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, ruščina, slovenščina, španščina, srbščina, švedščina
Katja Benevol Gabrijelčič
ekonomija
angleščina, slovenščina
Franc Kuzmič
splošno
slovenščina
Oliver Heidelbach
film
albanščina, angleščina, brazilščina, danščina, finščina, francoščina, hrvaščina, islandščina, italijanščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, ruščina, slovenščina, španščina, srbščina, švedščina, turščina
Marta Trobec in Alenka Pirc
šport
angleščina, slovenščina
Laboratorij za telekomunikacije
telekomunikacije
angleščina, slovenščina
ni podatka
uporabna umetnost
slovenščina > angleščina
Slovensko rodoslovno društvo
splošno
latinščina, nemščina, slovenščina
ni podatka
splošno
angleščina, slovenščina
ni podatka
splošno
slovenščina
Drago Kladnik, Drago Perko
geografija
slovenščina
Carlo Mucci in Marjeta Humar
elektronika, elektrotehnika, telekomunikacije
slovenščina > italijanščina
sodelavci ZRC SAZU
splošno
slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
geografija
slovenščina
Janez Erat
splošno
furlanski > slovenščina
EuroTermBank Consortium
Evropska unija
angleščina, baskovščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, ferščina, finščina, francoščina, galicijščina, grščina, hrvaščina, irščina, islandščina, italijanščina, kitajščina, latinščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina
Miran Hladnik in Toussaint Hočevar
splošno, turizem
angleščina, slovenščina
Mario Gregori
čebelarstvo, oljkarstvo, sirarstvo, vinarstvo, vinogradništvo, zelenjadarstvo
italijanščina, slovenščina
Jančar, Tomaž; Bračko, Franc; Grošelj, Peter; Mihelič, Tomaž; Tome, Davorin; Trilar, Tomi; Vrezec, Al
ornitologija
angleščina, latinščina, slovenščina
Ministrstvo za javno upravo
interoperabilnost
slovenščina
ZBS
ekonomija
angleščina, slovenščina
Irena Bačlija idr.
uprava
slovenščina
dr. Valentina Prevolnik Rupel, Biserka Simčič, dr. Eva Turk
medicina
slovenščina > angleščina
Microsoft
informatika
angleščina, slovenščina
Jelena Grazio
glasba
hrvaščina, slovenščina
ni podatka
splošno
slovenščina
Snaga MB
okolje
slovenščina
Več avtorjev
splošno
slovenščina > angleščina
Viktor Jesenik, Narcis Dembskij
splošno
slovenščina > francoščina
Anton Dokler
splošno
grščina > slovenščina
Nataša Logar, Dejan Verčič (glavna urednika)
odnosi z javnostmi
angleščina > slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
geologija
slovenščina
Darja Fišer
hrana in pijača
angleščina, slovenščina
Europass
izobraževanje
angleščina, francoščina, grščina, hrvaščina, islandščina, italijanščina, litovščina, nemščina, norveščina, portugalščina, romščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina, turščina
sodelavci Eurydice Slovenija
izobraževanje, splošno
slovenščina
http://www.frazemi.com/prijava.php?jezik=SLV
splošno
slovenščina > angleščina, italijanščina, nemščina, španščina
ni podatka
glasba
italijanščina, nemščina, slovenščina
International Statistical Institute
statistika
afrikanščina, angleščina, arabščina, baskovščina, danščina, estonščina, farsi, finščina, francoščina, grščina, islandščina, italijanščina, katalonščina, litovščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, perzijščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, slovenščina, španščina, srbščina, švedščina, turščina, ukrajinščina
Vesna Lešnik Štefotič, Živa Rant
medicina
slovenščina
ZZZS
medicina
slovenščina
Istrabenz
strojništvo
slovenščina
Tomaž BARTOL
tehnologija
angleščina, slovenščina
ni podatka
tehnologija
angleščina, slovenščina
Zlobec, Mojca in Šegan, Vojin
transport
slovenščina
Anka Rojs
transport
angleščina, slovenščina
Kološa, Maja
humanistika
angleščina, nemščina, slovenščina
ni podatka
humanistika
slovenščina > angleščina, francoščina, nemščina
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje
gerontologija
slovenščina
Karmen Kenda-Jež, ZRC SAZU
oblačila
slovenščina
Irina Makarova Tominec, Neža Zupančič Logar, Valerija Lah Peternel
splošno
slovenščina > ruščina
Ivan Kanič, Zlata Dimec, Polona Vilar
bibliotekarstvo, informacijska znanost, knjigarstvo
angleščina > slovenščina
Vladimir Dumka
splošno
slovenščina > ukrajinščina
Blaženka Košmelj
statistika
angleščina, slovenščina
Inge Pangos, Alenka Pirman
splošno
slovenščina
dr. Mojca Kompara
splošno
slovenščina > angleščina, francoščina, italijanščina, latinščina, nemščina, španščina
Tomaž Bartol
splošno
angleščina, latinščina, slovenščina
ni podatka
farmacija
slovenščina
Dragan Milosavljevič
naravoslovje
angleščina, slovenščina
ni podatka
informatika
angleščina, slovenščina
Microsoft
informatika
slovenščina
Majda Gregorka, Vlado Barabaš
strojništvo
slovenščina > nemščina
Toyota
avtomobilizem
slovenščina
Aljaž Vodopivec
telekomunikacije
angleščina, slovenščina
ni podatka
ekonomija
slovenščina > angleščina
ni znan
film
slovenščina
Anja Koletnik in Evan Ana Grm
transspolnost
slovenščina
ni znan
fizika
slovenščina
Ljudmila Bokal
klekljarstvo, rokodelstvo
slovenščina
Anita Srebnik
splošno
nizozemščina > slovenščina
Tone Škarja in Matjaž Šerkezi
alpinizem
slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
glasba
slovenščina > angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina
Ivan Tominec, ZRC SAZU
narečje
slovenščina
IPS Institut za proste slovarje
splošno
angleščina, francoščina > slovenščina
Nejc Jogan
botanika
slovenščina
Irena Bačlija
ekonomija
slovenščina
EURYDICE
izobraževanje
angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, galicijščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina
EURYDICE
izobraževanje
angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, galicijščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina
Nada Vukadinovič
naravoslovje
angleščina, slovenščina
ni podatka
glasba
angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, nizozemščina, slovenščina, španščina
Petra Povšnar
astronomija
angleščina, slovenščina
Terminološka komisija Statističnega društva Slovenije
statistika
angleščina, slovenščina
Matej Kovačič
statistika
slovenščina
ni podatka
medicina
slovenščina
Petra Finžgar
okolje
nemščina, slovenščina
MJU
informatika
slovenščina
ni podatka
informatika
slovenščina
Športno društvo Aktivček
šport
japonščina, slovenščina
Katja Benevol Gabrijelčič
šport
angleščina, slovenščina
Agencija za pošto in elektronske komunikacije
telekomunikacije
angleščina, slovenščina
Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije
geografija
slovenščina
Inštitut Antona Trstenjaka
medicina
slovenščina > angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina
ni podatka
splošno
angleščina, slovenščina
Klementina Možina
splošno
slovenščina > angleščina
EK
Evropska unija
slovenščina
Dr. Andrej Kohont, Mag. Blanka Tacer, Mag. Danica Hrovatič, Klara Urbanc, Dr. Tadej Vidmar, Željka Toličič Drobež, Dr. Sabina Jelenc Krašovec, Dr. Sonja Pečjak, Dr. Mojca Jurišević, Saša Niklanovič, Saša Dedić, Staša Bučar Markič
kariera
slovenščina
Hybášek, Vojteh
glasba
italijanščina, nemščina, slovenščina
Več avtorjev
splošno
angleščina > slovenščina
Jerica Snoj, Martin ahlin, Branka Lazar, Zvonka Praznik, ZRC SAZU
splošno
slovenščina
Sandra Klemenčič
geografija
slovenščina > angleščina
Eva Sicherl in Andreja Žele
jezikoslovje
slovenščina > angleščina
Vladimir Dumka
splošno
ukrajinščina > slovenščina
Domen Krvina, ZRC SAZU
splošno
slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
urbanistika
slovenščina > angleščina
sodelavci ZRC SAZU
lingvistika, narečje
slovenščina
Peter Weiss, ZRC SAZU
narečje
slovenščina
Barbara Ivančič Kutin, ZRC SAZU
narečje
slovenščina
Michael C. Martin in travlang
splošno
angleščina, slovenščina
Michael C. Martin in travlang
splošno
italijanščina, slovenščina
Franc Ločniškar
biologija, zootehnika
slovenščina
FURS
biologija
angleščina, francoščina, slovenščina
Euabc
Evropska unija
slovenščina
Darja Fišer
fizika
angleščina, slovenščina
Zbornica upraviteljev Slovenije
splošno
slovenščina
Directorate-General for Education and Culture
izobraževanje
angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, galicijščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina
Focus - društvo za sonaraven razvoj
okolje
angleščina, slovenščina
ni podatka
šport
angleščina, slovenščina
Laboratorij za sevanje in optiko
telekomunikacije
angleščina, slovenščina
Vlasta Deželak, Nataša Simonovič Bakoš, Mateja Švab
vojska
angleščina, slovenščina
Slovenska vojska
vojska
slovenščina
Drago Kladnik, Drago Perko
geografija
slovenščina
ni podatka
geografija
angleščina, slovenščina
Geodetska uprava RS
geografija
angleščina, slovenščina
ni podatka
tehnologija
slovenščina
Janja Milost
splošno
angleščina, slovenščina
ni podatka
tehnologija
slovenščina
ni podatka
splošno
slovenščina
Katja Benevol Gabrijelčič
varnost
angleščina, slovenščina
Ljubljanska borza
ekonomija
slovenščina > angleščina
Fakulteta za matematiko in fiziko
matematika
hrvaščina > slovenščina
Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani
socialno delo
slovenščina
Sest. in ur. Mojca M. Hočevar
gledališče
angleščina > slovenščina
Radovan Zupanc
splošno
portugalščina > slovenščina
Mica Petrič
splošno
slovenščina > esperanto
Radovan Zupanc
splošno
slovenščina > portugalščina
Lena Holmqvist
splošno
švedščina > slovenščina
Janez Keber, ZRC SAZU
splošno
slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
uporabna umetnost
slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
gemologija
slovenščina > angleščina
Jože Gregorič, ZRC SAZU
narečje
slovenščina
Stan Sraka
splošno
angleščina, slovenščina
Michael C. Martin in travlang
splošno
angleščina, slovenščina
Michael C. Martin in travlang
splošno
francoščina, slovenščina
Tjaša Toni
cvetličarstvo
angleščina, nemščina, slovenščina
Računsko sodišče
ekonomija
slovenščina
Katja Benevol Gabrijelčič
promet
angleščina, slovenščina
ni podatka
izobraževanje
slovenščina
Nada Vukadinovič
naravoslovje
angleščina, slovenščina
Inštitut za neionizirna sevanja
medicina
slovenščina > angleščina
Tatjana Jarc
medicina
angleščina, slovenščina
MDDSZ
medicina
angleščina, slovenščina
EEA
okolje
slovenščina
Natura 2000
okolje
slovenščina
Franc Smrke
okolje
angleščina, nemščina, slovenščina
dr. Andrej Stritar, dr. Vinko Dimic, Radko Istenič
okolje
angleščina, slovenščina
mag. Janez Toplišek
informatika
slovenščina
mag. Janez Toplišek
informatika
angleščina, nemščina, slovenščina
Darja Smrečnik, Matej Gorišek
tehnologija
slovenščina
Vlasta Deželak, Nataša Simonovič Bakoš, Mateja Švab
vojska
angleščina, slovenščina
dr. Johann Pečnik, Avstrijska zvezna vojska
vojska
nemščina, slovenščina
Vlasta Deželak, mag. Nataša Simonovič Bakoš
vojska
nemščina, slovenščina
Geodetska uprava RS
geografija
slovenščina
ni podatka
splošno
slovenščina > angleščina
ni podatka
splošno
slovenščina
ni podatka
splošno
angleščina, slovenščina
Pavle Šegula
splošno
slovenščina > angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, španščina
Tina Vidmar
splošno
nemščina, slovenščina
Moderna galerija
umetnost
angleščina, slovenščina
Sest. in ur. Mojca M. Hočevar
gledališče
slovenščina > angleščina
Sest. in ur. Mojca M. Hočevar
gledališče
nemščina > slovenščina
Sest. in ur. Mojca M. Hočevar
gledališče
slovenščina > nemščina
dr. Janez K. Lapajne
seizmologija
slovenščina > angleščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
smučanje, šport
slovenščina > angleščina, nemščina
Michael C. Martin in travlang
splošno
nemščina, slovenščina
Michael C. Martin in travlang
splošno
slovenščina, španščina
Centralna ekonomska knjižnica
splošno
slovenščina
Barbara Vilhar
botanika
angleščina, slovenščina
Igor Jenčič
fizika
angleščina, slovenščina
Primož Rožman in Mojca Jež,
medicina
slovenščina > angleščina
ni podatka
geografija
nemščina, slovenščina
CPZT Požarni inženiring Radovljica
varnost
slovenščina > angleščina, francoščina, nemščina
Število zadetkov: 349