Slovarji.si
Filtri:
Peter Holozan, Amebis
splošno
albanščina, angleščina, nemščina, slovenščina
Evropska unija
Evropska unija
albanščina, angleščina, arabščina, bolgarščina, bosanščina, češčina, črnogorščina, danščina, estonščina, finščina, grščina, gruzijščina, hebrejščina, hrvaščina, islandščina, italijanščina, japonščina, kitajščina, korejščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, makedonščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, slovaščina, slovenščina, španščina, srbščina, švedščina, turščina
Lingea
splošno
angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, japonščina, kitajščina, korejščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, slovaščina, slovenščina, španščina, srbščina, švedščina, turščina, ukrajinščina, vietnamščina
Več avtorjev
splošno
angleščina > slovenščina
sodelavci ZRC SAZU
splošno
slovenščina
Terminološka komisija Slovenskega biokemijskega društva
biokemija, molekularna biologija
angleščina > slovenščina
Sodelavci Medicinske fakultete v Ljubljani in drugi
medicina
slovenščina
Ervin Seršen in Robert Markič
elektrotehnika
angleščina, francoščina, nemščina, slovenščina
Vlada RS
administracija, ekonomija, farmacija, finance, informatika, kemija, kmetijstvo, obramba, okolje, pravo, tehnologija
slovenščina > angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, španščina, švedščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
pravo
slovenščina
dr. Katja Bergles
splošno
angleščina, slovenščina
Aleksandra Rekar
splošno
slovenščina
Lidija Šega
splošno
angleščina, slovenščina
ni podatka
hrana in pijača
slovenščina
Bernarda Mrak Kosel
strojništvo
angleščina, slovenščina
Terminološka komisija Slovenskega biokemijskega društva
biokemija, celična biologija, molekularna biologija
slovenščina > angleščina
Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani
splošno
slovenščina
Odsek za inteligentne sisteme, Institut Jožef Stefan in društvo ACM Slovenija
informatika, računalništvo
angleščina > slovenščina
Doris, Primož in dr. Božidar Debenjak
splošno
slovenščina > nemščina
NLB
bančništvo
slovenščina
sodelavci ZRC SAZU
splošno
slovenščina
Javna agencija za civilno letalstvo
tehnologija
angleščina, slovenščina
Mirna Buić in Erik Toth
splošno
slovenščina
sodelavci ZRC SAZU
splošno
slovenščina
ni podatka
splošno
angleščina, arabščina, bolgarščina, češčina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, japonščina, kitajščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, ruščina, slovenščina, španščina, srbščina, švedščina, ukrajinščina
Terminološka komisija Slovenskega biokemijskega društva
biokemija, molekularna biologija
angleščina > slovenščina
dr. Darja Fišer
jezikoslovje
angleščina, danščina, finščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, nemščina, slovenščina, španščina
Marko Razpet
splošno
slovenščina
Metka Furlan
etimologija
slovenščina
ni znan
geodezija, gradbeništvo
slovenščina
Mojca Kompara
splošno
slovenščina > albanščina, angleščina, bolgarščina, češčina, esperanto, francoščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, japonščina, latinščina, madžarščina, makedonščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, španščina, srbohrvaščina, srbščina, švedščina
Gjoko Nikolovski, Mojca Marič, Katja Vizjak
splošno
makedonščina > slovenščina
sodelavci ZRC SAZU
splošno
slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
avtomatika
slovenščina > angleščina
PONS GmbH
splošno
slovenščina > angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, francoščina, grščina, italijanščina, latinščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, ruščina, španščina, švedščina, turščina
Projekt "Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja", 2008-2009, Agencija za raziskovanje RS
izobraževanje, vzgoja
slovenščina > angleščina, nemščina
sodelavci ZRC SAZU
splošno
slovenščina
ni podatka
splošno
slovenščina
Replika
ekonomija
angleščina, italijanščina, nemščina, slovenščina
ni podatka
strojništvo
slovenščina > angleščina
Sergij Šlenc
splošno
slovenščina > italijanščina
ni podatka
splošno
slovenščina
Shartec
strojništvo
angleščina, italijanščina, slovenščina
Lidija Šega
ekonomija, poslovne vede
angleščina > slovenščina
Tomaž Bartol
zoologija
albanščina, angleščina, baskovščina, beloruščina, bolgarščina, bretonščina, češčina, danščina, esperanto, estonščina, ferščina, finščina, francoščina, frizijščina, furlanski, galicijščina, grščina, hrvaščina, irščina, islandščina, italijanščina, jidiš, katalonščina, kornijščina, ladinščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, makedonščina, malteščina, mánščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, okcitanščina, poljščina, portugalščina, retoromanščina, romščina, romunščina, ruščina, samijščina, sardinščina, škótščina, slovaščina, slovenščina, španščina, srbščina, švedščina, turščina, ukrajinščina, valižanščina
Fakulteta za matematiko in fiziko
matematika
angleščina > slovenščina
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
splošno
slovenščina > slovenski znakovni jezik
Primož Močivnik
ekonomija
slovenščina
Anton Grad
splošno
francoščina > slovenščina
Maks Pleteršnik, e-različica ZRC SAZU
splošno
slovenščina > nemščina
ni podatka
pravo
angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, slovenščina
Simon Rigač
splošno
slovenščina > srbščina
Marko Snoj
etimologija
slovenščina
uporabniki spletnega slovarja
splošno
angleščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, nemščina, portugalščina, slovenščina, španščina
David Limon
splošno
angleščina, slovenščina
JSZT
splošno
slovenščina
Dejan Razlag in Roman Marič
splošno
slovenščina
ni podatka
splošno
slovenščina > angleščina
ZPIZ
statistika
angleščina, slovenščina
Peter Holozan, Amebis
splošno
slovenščina
Akvizitor
ekonomija
slovenščina > angleščina, francoščina, italijanščina, latinščina
ni podatka
pravo
slovenščina
Fakulteta za matematiko in fiziko
fizika
angleščina > slovenščina
Evropska unija
Evropska unija
albanščina, angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, makedonščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina, srbščina, švedščina
ni podatka
informatika
angleščina, slovenščina
Sintia Marič
konjeništvo, šport
angleščina > slovenščina
dr. Darja Fišer
medicina
angleščina, slovenščina
Branimir Furlan, Marjan Mahnič
obramba, vojska
slovenščina > angleščina
Geodetska uprava RS
geografija
slovenščina
Maja Milčinski
humanistika
slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
botanika
slovenščina > angleščina, nemščina
Polona Burnik, Žiga Koselj, Matija Podhraški, Sebastjan Šivic
splošno
slovenščina
Slovenska vojska, več avtorjev
vojska
nemščina, slovenščina
Peter Holozan, Amebis
biologija, botanika, zoologija
angleščina, latinščina, nemščina, slovenščina
Helena Plahuta
šport
slovenščina > angleščina, francoščina
ni znan
jezikoslovje
slovenščina
Andreja Žele
splošno
slovenščina
LGB
geodezija
slovenščina
Dr. Marko Bajec idr.
informatika
slovenščina > angleščina
dr. Mojca Kompara Lukančič
jezikoslovje
angleščina > amharščina, arabščina, češčina, francoščina, hebrejščina, italijanščina, makedonščina, nemščina, perzijščina, poljščina, ruščina, španščina, švedščina
Peter Holozan, Amebis
splošno
albanščina, angleščina, nemščina, slovenščina
Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku", 2008-2013, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
splošno
slovenščina
Vesna Mikolič, Maja Smotlak, Klara Šumenjak, Jana Volk, Mojca Kompara, Martina Rodela, Elena Šverko, Jernej Vičič
turizem
slovenščina > angleščina
Vilko Novak
zgodovina
slovenščina
Lipoglavšek, M. in sod.
gozdarstvo
slovenščina
Elektrotehniška zveza Slovenije
elektrotehnika
slovenščina
ni znan
filozofija
slovenščina
Patrick Jouannes
splošno
francoščina, slovenščina
Alenka Pirman
splošno
nemščina, slovenščina
mag. Irena Jager Agius
pravo
angleščina, slovenščina
Sancin, Dušan
glasba
slovenščina > francoščina, italijanščina, nemščina
Marino Pavletič
matematika
slovenščina > angleščina
Majda Gregorka
avtomobilizem
nemščina > slovenščina
Primož Jakopin, ZRS SAZU
splošno
slovenščina
ELES
elektrotehnika
slovenščina
ekipa FS
ekonomija
slovenščina
Jana Kavčič
splošno
slovenščina
Matjaž Gams
informatika
angleščina, slovenščina
Majda Gregorka, Vlado Barabaš
strojništvo
nemščina > slovenščina
ZRC SAZU idr.
vojska
slovenščina
Projekt: Sporazumevanje v slovenskem jeziku
splošno
slovenščina
Ivan Kanič, Zvonka Leder, Majda Ujčič, Polona Vilar, Gorazd Vodeb
bibliotekarstvo, informacijska znanost, knjigarstvo
slovenščina
European Union, 2016
splošno
angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latinščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina
Kozma Ahačič, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jožica Narat, France Novak
zgodovina
slovenščina
Zdenko Borovka
splošno
slovenščina
sodelavci ZRC SAZU
splošno
slovenščina
Evropska unija
Evropska unija
angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina
Skupina Simič in partnerji
ekonomija
slovenščina
Ž. Turk in D. Kogoj
geodezija
angleščina, nemščina, slovenščina
Nada Vukadinovič
kemija
angleščina, slovenščina
Eurosea d. o. o.
transport
angleščina, slovenščina
Darija Brinc, Tamara Derman Zadravec, Branimir Furlan, Tadeja Hafner
vojska
angleščina, slovenščina
Drago Kladnik idr.
geografija
slovenščina
Danijela Birko, Bojan Dintinjana, Dunja Fabjan, Andreja Gomboc, Vid Iršič, Jure Japelj, Sonja Jejčič, Angela Kochoska, Drejc Kopač, Janez Kos, Uroš Kostić, Gal Matijevič, Herman Mikuž, Pavla Razinger, Gregor Traven, Tomaž Zwitter, Maruška Žerjal
astronomija, fizika, optika
angleščina > slovenščina
Vanda Rebolj
družboslovje, informatika, izobraževanje, poslovne vede, računalništvo
slovenščina > angleščina
dr. Andrej Paulin
materiali, metalurgija
slovenščina > angleščina, nemščina
Društvo za domače raziskave
splošno
slovenščina
EMITEL
medicina
angleščina, arabščina, bengalščina, bolgarščina, češčina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, gruzijščina, hrvaščina, italijanščina, japonščina, kitajščina, korejščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malajščina, nemščina, perzijščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, slovenščina, španščina, švedščina, tajščina, turščina
MZ, JAZMP, ZZZS in NIJZ
medicina
slovenščina
Doris, Primož in dr. Božidar Debenjak
splošno
nemščina > slovenščina
Sergij Šlenc
splošno
italijanščina > slovenščina
Terminološka komisija Slovenskega mikrobiološkega društva (TK SMD)
imunologija, mikrobiologija
slovenščina
Tatjana Omerzel
arhitektura
angleščina, francoščina, italijanščina, latinščina, nemščina, slovenščina
Directorate-General for Education and Culture
izobraževanje
angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, galicijščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina
Marta Trobec in Alenka Pirc
šport
angleščina, slovenščina
dr. Darja Fišer
turizem
angleščina, slovenščina
Anton Grad
splošno
slovenščina > španščina
Mojca Kompara Lukančič
kozmetika
slovenščina > angleščina
Marko Snoj, ZRC SAZU
zgodovina
slovenščina
EuroTermBank Consortium
Evropska unija
angleščina, baskovščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, ferščina, finščina, francoščina, galicijščina, grščina, hrvaščina, irščina, islandščina, italijanščina, kitajščina, latinščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina
mag. Krešimir Bakič, prof. dr. Ferdinand Gubina, prof. dr. Anton Ogorelec, mag. Marko Senčar, Jože Unk, prof. dr. Jože Voršič, prof. dr. Rajko Pirnat (pravo) in prof. dr. Ivan Ribnikar (ekonomija)
elektrotehnika
angleščina, slovenščina
Carpe diem, d.o.o., Kranj in Računovodja.s d.o.o.
ekonomija
angleščina, hrvaščina, italijanščina, nemščina, slovenščina
Nada Vukadinovič
kemija
angleščina, slovenščina
ni podatka
naravoslovje
slovenščina
Toyota
avtomobilizem
slovenščina
Branimir Furlan, Marjan Mahnič
obramba, vojska
angleščina > slovenščina
Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani
splošno
slovenščina
Simon Rigač
splošno
srbščina > slovenščina
Tjaša Kuerpick
tehnika
nemščina > slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
čebelarstvo
slovenščina > angleščina, nemščina
Marina Brezer
jezikoslovje
romščina, slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
farmacija
slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
gorništvo, planinstvo
slovenščina > angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina
SOVA
policija, varnost
slovenščina > angleščina
dr. Ivan Turk
ekonomija
slovenščina
Vitago
ekonomija
slovenščina
Dejan Murko
ekonomija
slovenščina
Matjaž Intihar
fotografija
slovenščina
Geodetska uprava RS
geografija
slovenščina
Sami Kiesiläinen
splošno
angleščina, češčina, danščina, esperanto, estonščina, finščina, francoščina, hrvaščina, islandščina, italijanščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, slovenščina, španščina, švedščina
Nedeljko Grabant
tehnologija
angleščina, slovenščina
ni znan
film
slovenščina
dr. Janko Muršak
izobraževanje
slovenščina > angleščina
Andreja Žele, ZRC SAZU
splošno
slovenščina
Fakulteta za družbene vede
vojska
slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
gledališče
slovenščina > angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina
Mario Gregori
čebelarstvo, oljkarstvo, sirarstvo, vinarstvo, vinogradništvo, zelenjadarstvo
italijanščina, slovenščina
InternationalElectrotechnicalCommission
elektrotehnika
arabščina, češčina, finščina, italijanščina, japonščina, kitajščina, korejščina, nemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, ruščina, slovenščina, španščina, srbščina, švedščina
Katja Benevol Gabrijelčič
ekonomija
angleščina, slovenščina
ni podakta
ekonomija
slovenščina
Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov
ekonomija
slovenščina > angleščina
ni podatka
splošno
slovenščina
Oliver Heidelbach
film
albanščina, angleščina, brazilščina, danščina, finščina, francoščina, hrvaščina, islandščina, italijanščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, ruščina, slovenščina, španščina, srbščina, švedščina, turščina
ni podatka
medicina
slovenščina
ni podatka
telekomunikacije
slovenščina > angleščina
ni podatka
splošno
angleščina, slovenščina
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
splošno
slovenščina
ni znan
skavti
slovenščina > angleščina
Anton Grad
splošno
španščina > slovenščina
Irina Makarova Tominec, Neža Zupančič Logar, Marina Jajić Novogradec, Svetlana Smirnova
splošno
ruščina > slovenščina
Irena Orel
fotografija
angleščina > slovenščina
sodelavci ZRC SAZU
splošno
slovenščina
Darja Mihelič
splošno
latinščina > angleščina, slovenščina
Drago Kladnik, Drago Perko
geografija
slovenščina
Tatjana Plevnik, Andrej Žižmond, Saša Ambrožič Deleja, Tanja Taštanoska, Barbara Kresal Sterniša, Borut Dobnikar in sodelavci
izobraževanje, vzgoja
slovenščina > angleščina
Jože Stabej, e-različica ZRC SAZU
splošno, zgodovina
slovenščina > latinščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
smučanje, šport
slovenščina > angleščina, nemščina
Oddelek za azijske študije na Univerzi v Ljubljani in Odsek za tehnologije znanja Instituta "Jožef Stefan"
splošno
japonščina, slovenščina
ni podatka
splošno
slovenščina > angleščina, baskovščina, francoščina, galicijščina, italijanščina, katalonščina, nemščina, portugalščina, španščina
Generalni sekretariat Vlade RS Sektor za prevajanje
Evropska unija
slovenščina > angleščina, francoščina
ZBS
ekonomija
angleščina, slovenščina
Irena Bačlija idr.
uprava
slovenščina
http://www.frazemi.com/prijava.php?jezik=SLV
splošno
slovenščina > angleščina, italijanščina, nemščina, španščina
Franc Kuzmič
splošno
slovenščina
Petra Finžgar
okolje
nemščina, slovenščina
Laboratorij za telekomunikacije
telekomunikacije
angleščina, slovenščina
ni podatka
uporabna umetnost
slovenščina > angleščina
Jelena Grazio
glasba
hrvaščina, slovenščina
Slovensko rodoslovno društvo
splošno
latinščina, nemščina, slovenščina
ni podatka
splošno
slovenščina
ni podatka
splošno
slovenščina
Več avtorjev
splošno
slovenščina > angleščina
Carlo Mucci in Marjeta Humar
elektronika, elektrotehnika, telekomunikacije
slovenščina > italijanščina
sodelavci ZRC SAZU
splošno
slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
geografija
slovenščina
Janez Erat
splošno
furlanski > slovenščina
Miran Hladnik in Toussaint Hočevar
splošno, turizem
angleščina, slovenščina
Jančar, Tomaž; Bračko, Franc; Grošelj, Peter; Mihelič, Tomaž; Tome, Davorin; Trilar, Tomi; Vrezec, Al
ornitologija
angleščina, latinščina, slovenščina
Ministrstvo za javno upravo
interoperabilnost
slovenščina
Darja Fišer
hrana in pijača
angleščina, slovenščina
ni podatka
glasba
italijanščina, nemščina, slovenščina
International Statistical Institute
statistika
afrikanščina, angleščina, arabščina, baskovščina, danščina, estonščina, farsi, finščina, francoščina, grščina, islandščina, italijanščina, katalonščina, litovščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, perzijščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, slovenščina, španščina, srbščina, švedščina, turščina, ukrajinščina
dr. Valentina Prevolnik Rupel, Biserka Simčič, dr. Eva Turk
medicina
slovenščina > angleščina
Microsoft
informatika
angleščina, slovenščina
Snaga MB
okolje
slovenščina
Viktor Jesenik, Narcis Dembskij
splošno
slovenščina > francoščina
Sandra Klemenčič
geografija
slovenščina > angleščina
Ivan Kanič, Zlata Dimec, Polona Vilar
bibliotekarstvo, informacijska znanost, knjigarstvo
angleščina > slovenščina
Anton Dokler
splošno
grščina > slovenščina
Nataša Logar, Dejan Verčič (glavna urednika)
odnosi z javnostmi
angleščina > slovenščina
Janez Keber, ZRC SAZU
splošno
slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
geologija
slovenščina
Europass
izobraževanje
angleščina, francoščina, grščina, hrvaščina, islandščina, italijanščina, litovščina, nemščina, norveščina, portugalščina, romščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina, turščina
sodelavci Eurydice Slovenija
izobraževanje, splošno
slovenščina
dr. Mojca Kompara
splošno
slovenščina > angleščina, francoščina, italijanščina, latinščina, nemščina, španščina
ni podatka
medicina
slovenščina
MDDSZ
medicina
angleščina, slovenščina
Vesna Lešnik Štefotič, Živa Rant
medicina
slovenščina
ZZZS
medicina
slovenščina
Microsoft
informatika
slovenščina
Majda Gregorka, Vlado Barabaš
strojništvo
slovenščina > nemščina
Istrabenz
strojništvo
slovenščina
Tomaž BARTOL
tehnologija
angleščina, slovenščina
ni podatka
tehnologija
angleščina, slovenščina
Zlobec, Mojca in Šegan, Vojin
transport
slovenščina
Anka Rojs
transport
angleščina, slovenščina
ni podatka
ekonomija
slovenščina > angleščina
Geodetska uprava RS
geografija
angleščina, slovenščina
Kološa, Maja
humanistika
angleščina, nemščina, slovenščina
ni podatka
humanistika
slovenščina > angleščina, francoščina, nemščina
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje
gerontologija
slovenščina
Karmen Kenda-Jež, ZRC SAZU
oblačila
slovenščina
Irina Makarova Tominec, Neža Zupančič Logar, Valerija Lah Peternel
splošno
slovenščina > ruščina
Vladimir Dumka
splošno
slovenščina > ukrajinščina
Blaženka Košmelj
statistika
angleščina, slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
glasba
slovenščina > angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina
Directorate-General for Education and Culture
izobraževanje
angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, galicijščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina
Nada Vukadinovič
naravoslovje
angleščina, slovenščina
Tomaž Bartol
splošno
angleščina, latinščina, slovenščina
Petra Povšnar
astronomija
angleščina, slovenščina
Terminološka komisija Statističnega društva Slovenije
statistika
angleščina, slovenščina
ni podatka
farmacija
slovenščina
Dragan Milosavljevič
naravoslovje
angleščina, slovenščina
ni podatka
informatika
angleščina, slovenščina
ni podatka
informatika
slovenščina
Aljaž Vodopivec
telekomunikacije
angleščina, slovenščina
Vlasta Deželak, Nataša Simonovič Bakoš, Mateja Švab
vojska
angleščina, slovenščina
ni znan
film
slovenščina
EK
Evropska unija
slovenščina
Anja Koletnik in Evan Ana Grm
transspolnost
slovenščina
Dr. Andrej Kohont, Mag. Blanka Tacer, Mag. Danica Hrovatič, Klara Urbanc, Dr. Tadej Vidmar, Željka Toličič Drobež, Dr. Sabina Jelenc Krašovec, Dr. Sonja Pečjak, Dr. Mojca Jurišević, Saša Niklanovič, Saša Dedić, Staša Bučar Markič
kariera
slovenščina
ni znan
fizika
slovenščina
Hybášek, Vojteh
glasba
italijanščina, nemščina, slovenščina
Mojca Kompara Lukančič
splošno
slovenščina
Jerica Atelšek
jadranje, navtika, pomorstvo, šport
slovenščina > angleščina, španščina
Področni strokovnjaki Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske
obramba, vojska
angleščina > slovenščina
Ljudmila Bokal
klekljarstvo, rokodelstvo
slovenščina
Anita Srebnik
splošno
nizozemščina > slovenščina
Tone Škarja in Matjaž Šerkezi
alpinizem
slovenščina
Ivan Tominec, ZRC SAZU
narečje
slovenščina
IPS Institut za proste slovarje
splošno
angleščina, francoščina > slovenščina
Nejc Jogan
botanika
slovenščina
Irena Bačlija
ekonomija
slovenščina
EURYDICE
izobraževanje
angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, galicijščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina
EURYDICE
izobraževanje
angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, galicijščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina
ni podatka
glasba
angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, nizozemščina, slovenščina, španščina
Matej Kovačič
statistika
slovenščina
MJU
informatika
slovenščina
mag. Janez Toplišek
informatika
angleščina, nemščina, slovenščina
Športno društvo Aktivček
šport
japonščina, slovenščina
Katja Benevol Gabrijelčič
šport
angleščina, slovenščina
Agencija za pošto in elektronske komunikacije
telekomunikacije
angleščina, slovenščina
Vlasta Deželak, Nataša Simonovič Bakoš, Mateja Švab
vojska
angleščina, slovenščina
Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije
geografija
slovenščina
Inštitut Antona Trstenjaka
medicina
slovenščina > angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina
ni podatka
splošno
angleščina, slovenščina
Klementina Možina
splošno
slovenščina > angleščina
Ljubljanska borza
ekonomija
slovenščina > angleščina
Več avtorjev
splošno
angleščina > slovenščina
Jerica Snoj, Martin ahlin, Branka Lazar, Zvonka Praznik, ZRC SAZU
splošno
slovenščina
Andreja Skarlovnik Ziherl, Špela Omahen Regovc, Mojca Krečič in drugi avtorji
splošno
slovenščina > angleščina
Mojca M. Hočevar
splošno
slovenščina > nemščina
Bernarda Mrak Kosel
strojništvo
angleščina > slovenščina
Eva Sicherl in Andreja Žele
jezikoslovje
slovenščina > angleščina
Vladimir Dumka
splošno
ukrajinščina > slovenščina
Domen Krvina, ZRC SAZU
splošno
slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
urbanistika
slovenščina > angleščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
uporabna umetnost
slovenščina
sodelavci ZRC SAZU
lingvistika, narečje
slovenščina
Peter Weiss, ZRC SAZU
narečje
slovenščina
Barbara Ivančič Kutin, ZRC SAZU
narečje
slovenščina
Michael C. Martin in travlang
splošno
angleščina, slovenščina
Michael C. Martin in travlang
splošno
italijanščina, slovenščina
Franc Ločniškar
biologija, zootehnika
slovenščina
FURS
biologija
angleščina, francoščina, slovenščina
Euabc
Evropska unija
slovenščina
Računsko sodišče
ekonomija
slovenščina
Darja Fišer
fizika
angleščina, slovenščina
Zbornica upraviteljev Slovenije
splošno
slovenščina
Katja Benevol Gabrijelčič
promet
angleščina, slovenščina
Focus - društvo za sonaraven razvoj
okolje
angleščina, slovenščina
ni podatka
šport
angleščina, slovenščina
Darja Smrečnik, Matej Gorišek
tehnologija
slovenščina
Laboratorij za sevanje in optiko
telekomunikacije
angleščina, slovenščina
dr. Johann Pečnik, Avstrijska zvezna vojska
vojska
nemščina, slovenščina
Vlasta Deželak, mag. Nataša Simonovič Bakoš
vojska
nemščina, slovenščina
Slovenska vojska
vojska
slovenščina
Drago Kladnik, Drago Perko
geografija
slovenščina
ni podatka
geografija
angleščina, slovenščina
ni podatka
tehnologija
slovenščina
Janja Milost
splošno
angleščina, slovenščina
ni podatka
tehnologija
slovenščina
ni podatka
splošno
slovenščina > angleščina
ni podatka
splošno
slovenščina
Katja Benevol Gabrijelčič
varnost
angleščina, slovenščina
Moderna galerija
umetnost
angleščina, slovenščina
Fakulteta za matematiko in fiziko
matematika
hrvaščina > slovenščina
Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani
socialno delo
slovenščina
Sest. in ur. Mojca M. Hočevar
gledališče
angleščina > slovenščina
Jasmina Markič, Marija Uršula Geršak, Petra Novak
splošno
španščina > slovenščina
Fakulteta za šport
šport
slovenščina
Petra Finžgar
okolje, okoljevarstvo
slovenščina > nemščina
Miran Špelič, Bogdan Kolar
religija, teologija
angleščina > francoščina, italijanščina, slovenščina
ni podatka
splošno
italijanščina > slovenščina
Radovan Zupanc
splošno
portugalščina > slovenščina
Mica Petrič
splošno
slovenščina > esperanto
Radovan Zupanc
splošno
slovenščina > portugalščina
Lena Holmqvist
splošno
švedščina > slovenščina
področni strokovnjaki in sodelavci ZRC SAZU
gemologija
slovenščina > angleščina
Jože Gregorič, ZRC SAZU
narečje
slovenščina
Stan Sraka
splošno
angleščina, slovenščina
Michael C. Martin in travlang
splošno
angleščina, slovenščina
Michael C. Martin in travlang
splošno
francoščina, slovenščina
Barbara Vilhar
botanika
angleščina, slovenščina
Tjaša Toni
cvetličarstvo
angleščina, nemščina, slovenščina
ni podatka
izobraževanje
slovenščina
Nada Vukadinovič
naravoslovje
angleščina, slovenščina
Inštitut za neionizirna sevanja
medicina
slovenščina > angleščina
Tatjana Jarc
medicina
angleščina, slovenščina
EEA
okolje
slovenščina
Natura 2000
okolje
slovenščina
Franc Smrke
okolje
angleščina, nemščina, slovenščina
dr. Andrej Stritar, dr. Vinko Dimic, Radko Istenič
okolje
angleščina, slovenščina
mag. Janez Toplišek
informatika
slovenščina
Geodetska uprava RS
geografija
slovenščina
ni podatka
splošno
slovenščina
ni podatka
splošno
angleščina, slovenščina
Pavle Šegula
splošno
slovenščina > angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, španščina
Tina Vidmar
splošno
nemščina, slovenščina
Sest. in ur. Mojca M. Hočevar
gledališče
slovenščina > angleščina
Sest. in ur. Mojca M. Hočevar
gledališče
nemščina > slovenščina
Sest. in ur. Mojca M. Hočevar
gledališče
slovenščina > nemščina
Vladimir Dumka
splošno
hrvaščina > slovenščina
Mojca Kompara Lukančič
splošno
albanščina, angleščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, latinščina, nemščina, slovenščina, španščina
Vladimir Dumka
splošno
slovenščina > hrvaščina
Barbara Pihler Ciglič, Branka Kalenić Ramšak, Marjeta Drobnič
splošno
slovenščina > španščina
Tarita Sirk
film
angleščina > slovenščina
Katja Stojanović
igralništvo
angleščina > slovenščina
Bibliotekarska terminološka komisija
bibliotekarstvo, informacijska znanost, knjigarstvo
angleščina > slovenščina
Vesna Levašič, Ingrid Milošev, Rihard Trebše
materiali, medicina, ortopedija, tribologija
angleščina > slovenščina
Helena Krašovec Smolnikar
zavarovalništvo
angleščina > slovenščina
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
antropologija, etnomuzikologija, folkloristika, zvonoslovje
slovenščina > angleščina
Polona Mertelj, Barbara Müller, Lorena Dobrila in Greta Rihtar
biologija, živalstvo, zoologija
latinščina > angleščina, slovenščina
Rok Sorta
pomorstvo
slovenščina > angleščina
dr. Janez K. Lapajne
seizmologija
slovenščina > angleščina
Michael C. Martin in travlang
splošno
nemščina, slovenščina
Michael C. Martin in travlang
splošno
slovenščina, španščina
Centralna ekonomska knjižnica
splošno
slovenščina
Igor Jenčič
fizika
angleščina, slovenščina
Primož Rožman in Mojca Jež,
medicina
slovenščina > angleščina
ni podatka
geografija
nemščina, slovenščina
CPZT Požarni inženiring Radovljica
varnost
slovenščina > angleščina, francoščina, nemščina
Jelena Panić Grazio
glasba
hrvaščina > slovenščina
Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage, Austrian Academy of Sciences
arheologija
angleščina, hrvaščina, madžarščina, nemščina, slovenščina
Število zadetkov: 374